شرکت سپیده جام توس

در راستای تکمیل سبد خانواده و تنوع بخشی به ظروف غذاخوری در کشور و پس از بررسی های بسیار در مهرماه سال 1380 شرکت سپیده جام توس بمنظور تولید ظروف شیشه ای اپال به شماره ثبت ۱۶۷۴۱ در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید.