شرکت سپیده جام توس

در راستای تکمیل سبد خانواده و تنوع بخشی به ظروف غذاخوری در کشور و پس از بررسی های بسیار در مهرماه سال 1380 شرکت سپیده جام توس بمنظور تولید ظروف شیشه ای اپال به شماره ثبت ۱۶۷۴۱ در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید.

بدنه های مربع

بدنه کنگره

بدنه نیلوفری

بدنه های گرد

بدنه خورشیدی

بدنه صدفی