دسامبر 18, 2018

ظروف اوپال

اوپال؛ همان آركوپال است! احتمالاً شما در منزلتان چند دست ديس و بشقاب اوپال داريد. اين نام برايتان آشنا نيست؟ اگر اوپال را نمي‌شناسيد، آركوپال را […]
دسامبر 18, 2018

گزارش تعمیر فورهارث کوره دو اپال

پیش زمینه : شیشه اپال به دلیل وجود گاز فلوئور ( که دلیل اصلی سفید شدن این نوع شیشه می باشد ) دارای خوردگی بسیار بالایی […]